گالن گرد

درباره پروژه

این نوع گالن به دو صورت گالن معمولی و گالن تمام تخلیه تولید می شود
گالن گرد( ( Ø165* و 180 Ø180* ابعاد: 170
این نوع گالن در حجم های 4 لیتری 5 لیتری و 6 لیتری
مصارف : صنایع رنگ و رزین

به اشتراک گذاری