گالن کتابی

درباره پروژه

ابعاد : 105*260*165
حجم های رایج 3 لیتری 3.5 لیتری 4 لیتری و 5 لیتری می باشد.
42 میلی متر ، درب های رایج این نوع قوطی بصورت درب های پلاستیکی فشاری به قطر 32
درب های فلزی می باشد
مصارف : روغن موتور، چسب ، روغن زیتون و …

به اشتراک گذاری